Home Uncategorized Ai go.det gruan e tij në ditën e dasmës sepse ajo “nuk...

Ai go.det gruan e tij në ditën e dasmës sepse ajo “nuk i dha një cope tortë”

34

Çdo ditë, dhu.n.a në familje i në.nsh.tro.het një prej partnerëve në vua.jtj.e të pa.shma.ngshm.e. Shpesh këto veprime të nev.er.itsh.me kryhen larg nga sytë e të tjerëve, duke e det.yru.ar vi.kt.im.ën në një spirale në rë.nie. Tur.pi, ndjenjat e padre.jtës.isë, pyetjet e vazhdueshme dhe shq.etësi.met psi kologjike mund të shka.tërro.jnë personin e a.bu.z.uar nga partneri i tyre. Në Az.inë Qen.drore, një episod tro.ndit.ës i dh.un.ës u përjetësua gjatë një martese.

Previous articlePamje dra matike, momenti kur pallati gjigant shembet brenda disa sekondave pas tërmetit
Next article“Ai më prek gjithë kohën”-Kjo vajzë e vogël që qan, lutet që të mos shkojë në shtëpi për shkak të të dashurit të nënës së saj