Home Lajme Bino : Situata nuk është aspak mirë, ja kur do të mblidhemi...

Bino : Situata nuk është aspak mirë, ja kur do të mblidhemi për t’iu njohur me masat e reja që do të merren

82

Shefja e epid emiologj isë në Institutin e Shë ndetit Publik, Silva Bino ka zbuluar se nesër Komiteti Shëndetësor do të mbajë një mbledhje për tu njohur me të dhënat dhe më pas për të ndërmarrë masat e reja.

Në një intervistë për emisionin “Përballë” në Rtsh, Bino pohoi se vi rusi qëndron në ajër për disa minuta dhe kjo rrit mundësitë për tu inf ekt uar.

Ndërkohë, Bino shtoi se për të këputur zinxhirin e inf ekt imit duhet të aplikohet vak sini mi në të gjithë popullatën, diçka që sipas saj është e pamundur, pasi Shën detësia Publ ike nuk u gjet në momentin më të mirë të saj.

“Ne i dijmë rrugët e transmetimit të infe ksio nit. Nëse nuk e dinim në fillim, tani e dijmë që jo vetëm përmes spërklave mund të inf ekt osh dikë, por edhe kur flet pasi vir usi qëndron në ajër.

Rruga kryesore është në ajo ajrore. Këto janë disa elementë të rëndësishëm. Vendet kryesore të inf ekt imit janë vendet e mbyllura, zyrat, baret, restorantet. Maska jo vetëm mbron veten, por edhe atë që ka përballë.

“Që të këpusësh zinxhirin e inf ekti mit duhet të vak sin ojmë të gjithë popullatën. Por, më vjen keq që e them se ne nuk mundemi ta arrijmë këtë. Për këtë duhet të marrin një seri masash.

Që të rrisësh numrin e t rajtimit nuk është e mundur. Kjo pand emi nuk e gjeti shëndet ësinë pub like në momentin më të mirë. Ishte lënë pas dore që nga viti 1990. Këtë herë është kthyer një sy nga shën deti pu blik.

A kanë nevojë për vaks inë ata që e kanë kaluar? Të gjithë është mirë që të vak sionohen. Por, jo detyrimisht. Fillimisht duhet të vak sionohen grupet e ri skut.

“Ne nuk e kemi kaluar më të ke qen. Ne vëmë re se këto masa kanë një lloj impakti. Ky impakt matet me 2 javor. Ne thamë se me maskat nuk patën një rezultat të mirë. Por, ky bll okim dha një rezultat. Komiteti do të mblidhet nesër dhe do të diskutojmë me ato të dhëna që kemi marrë,” deklaroi Bino

Previous articleBëri v aksinën kundër COVlD-IT, shqiptari tregon faktin e dh imbshëm pse pranoi
Next articlePijeni këtë para se të flini gjumë në darkë : Rregullon plot 10 probleme që ju mund të keni ne lidhje me