Categories
Lajme

S inoptikania ben par alajmerimin e forte: Më e keqja ska ardhur ende. Ja ditet dhe qytetet me te nxehta

Temperaturat gjatë diteve te fundjavës në Shqiperi pritet të shënojnë 36-37 gradë Celsius.

Sinoptikanja Lajda Porja nga MeteoAlb, tregoi se zonat më të nxehta do të jenë Kopliku, Shkodra, Tirana, Gjirokastra, Elbasani, Berati. Në zonë të caktuara, do të kapërcehet dhe kjo vlerë.

Megjithatë, mëngjeset dhe mbrëmjet nuk janë më temperatura shumë të larta, janë lehtësisht mbi mesataren shumë vjeçare. Mesdita më pas është e nxehtë.

Nuk ka reshje shiu, me përjashtim mbrëmjen e së shtunës, ku priten rrebeshe të izoluara në veri-verilindje.

Pritet që i nxehti të na shoqërojë jo vetëm këtë fundjave, por dhe fillimin e javës tjetër. Sipas parashikimeve, më e keqja pritet javën që vjen, thotë Porja, që do të thotë se do të jenë ditë përvëluese për të gjithë.

Categories
Lajme

Kush ka pa und në xhep ka 100 ditë kohë t’i shpenzojë, ndryshe do mbetet pa gjë

Londër- Banka e Anglisë tha se njerëzit që mbajnë 14.5 miliardë £ (25.8 miliardë dollarë) në kartëmonedha të vjetra letre kanë vetëm 100 ditë për të shpenzuar ose depozituar paratë përpara se ato të bëhen të pavlera.

Banka Qendrore e Mbretërisë së Bashkuar tha se rreth 477 milionë nga kartëmonedhat e fundit të mbetura të Britanisë të shtypura në letër mbeten në duart e publikut, por do të pushojnë së qeni kurs ligjor pas 30 shtatorit.

“Shumica e kartëmonedhave prej letre tani janë hequr nga qarkullimi, por një numër i konsiderueshëm mbetet në ekonomi,” tha Sarah John, shefe arkëtare në BOE.

Shënimet e letrës janë të fundit të llojit të tyre në Angli. Banka qendrore filloi të printonte në një polimer të ngjashëm me plastikën që është më i qëndrueshëm dhe ka karakteristika të përmirësuara të sigurisë.

Ka ende 8.2 miliardë £ nga kartëmonedhat 50 £ dhe 6.3 miliardë £ nga ato 20 £ në qarkullim. /abcnews.al

Categories
Lajme

Temperatura 5 grade mbi nor malen ne ballkan, si e shpejgojne ekspertet fen omenin e ketij viti

Një valë e nxehtë detare, e cila filloi në fillim të majit 2022, tani po përhapet drejt lindjes në Detin Mesdhe.

Valët e të nxehtit detar ndodhin kur temperaturat e oqeanit tejkalojnë një prag ekstrem për më shumë se 5 ditë rresht.

Në muajin e kaluar, dy anticiklone kanë sjellë ajër të nxehtë nga Afrika subtropikale në Detin Mesdhe.

Vëzhgimet e fundit satelitore të temperaturës së sipërfaqes së detit, të ofruara nga Shërbimi Detar i Kopernikut , konfirmojnë efektin befasues që ka pasur ky ajër i ngrohtë në det.

Për shembull, Deti Ligurian përjetoi kushte e një vale të nxehtë detare për 3 javë përpara se të kalbet dhe të rishfaqen në mes të qershorit duke shtuar gati 5 gradë mbi mesataren.

Monitorimi dhe parashikimi i valëve të të nxehtit detar do të bëhet kyç për vlerësimin dhe shmangien e dëmtimit të ekosistemeve dhe aktiviteteve të rëndësishme ekonomike si peshkimi dhe akuakultura.

CMCC menaxhon Sistemin e Parashikimit Mesdhetar (MedFS), i cili prodhon parashikime për 10 ditët e ardhshme dhe një rindërtim të së kaluarës së afërt, të dyja të disponueshme pa pagesë në Shërbimin Detar Copernicus.

Gjatë dy muajve të fundit, analiza MedFS ka qenë në gjendje të kapë me saktësi fillimin, qëndrueshmërinë dhe prishjen e kushteve aktuale ekstreme të temperaturës së sipërfaqes, shkruan ReiNews.

Vala e të nxehtit detar do të mbulojë ende pjesën më të madhe të pellgut perëndimor, por do të vazhdojë të përhapet në detet Adriatik dhe Jon.

Në maj 2003, kushtet ishin të ngjashme me ato që janë sot. Ngjarjet më serioze, më të gjata dhe më shkatërruese ekologjike të regjistruara ndonjëherë pasuan në korrik dhe gusht.

Që atëherë, numri, kohëzgjatja dhe intensiteti i valëve të stuhive kanë vazhduar të rriten në të gjithë Mesdheun./albeu.com

Categories
Lajme

Vendimi i fundit i qeverise/ Deklarim vullnetar deri në 2 mln euro, tatimi deri 10%, le galizohen edhe pasuritë.

Qeveria nxori sot për konsultim draftin ne amnistisë fiskale i cili lejon deklarimin vullnetar të një pasurie në vlerë monetare deri në 2 milionë euro, te cilat me pas tatohen nga 7-10 %.

Do të amnistohen edhe pasuritë e paluajtshme.

Sipas projektligjit për personat në përbërje të certifikates familjare, pasuria që lejohet të deklarohet sipas parashikimit të pikës 1, është tërësia e deklarimeve vullnetare të kryefamiljarit ose cdo personi madhor, bazuar në të dhënat e certifikatës familjare sipas përbërjes që rezulton e dokumentuar deri me datë 1.1.2022.

Qeveria nxori sot për konsultim draftin ne amnistisë fiskale i cili lejon deklarimin vullnetar të një pasurie në vlerë monetare deri në 2 milionë euro, te cilat me pas tatohen nga 7-10 %.

Do të amnistohen edhe pasuritë e paluajtshme.

Sipas projektligjit për personat në përbërje të certifikates familjare, pasuria që lejohet të deklarohet sipas parashikimit të pikës 1, është tërësia e deklarimeve vullnetare të kryefamiljarit ose cdo personi madhor, bazuar në të dhënat e certifikatës familjare sipas përbërjes që rezulton e dokumentuar deri me datë 1.1.2022.

Subjekte të këtij ligji janë individët shtetas të Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nëse janë residentë tatimorë ose jo në Republikën e Shqipërisë, personat fizikë dhe juridikë, tatimpagues rezidentë në Republikën e Shqipërisë, si dhe individët rezidentë tatimorë në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht shtetësisë së tyre.

Subjekte përfituese të këtij ligji janë subjektet e parashikuara në pikën 1, të këtij neni, që kanë kryer procesin e deklarimit vullnetar dhe janë pajisur me vërtetimin e përfundimit të procesit të deklarimit të pasurive, sipas parashikimeve të këtij ligji.

Ja procedura e deklarimit vullnetar të pasurive dhe i pasqyrave financiare

Subjektet e këtij ligji mund të deklarojnë vullnetarisht pasuritë dhe elemente të pasqyrave financiare që nuk i kanë deklaruar më parë apo i kanë deklaruar në një një vlerë më të vogël se ajo çfarë duhet të deklaronin pavarësisht nëse pasuritë, në tërësinë apo pjesë të tyre, janë të paregjistruara në autoritetet kompetente, apo ndodhen ose jo në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Deklarimi vullnetar i pasurive apo i pasqyrave financiare kryhet pranë Njësisë Speciale, nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarimi sipas formularit të deklarimit vullnetar. Njësia, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga depozitimi i formularit të deklarimit vullnetar, kryen verifikimet paraprake nëse aplikuesi është subjekt përfitues i këtij dhe pajis subjektin ose përfaqësuesin e tij me një dublikat (kopje) të formularit të vetëdeklarimit të certifikuar/nënshkruar nga Njësia.

Formati i formularit të deklarimit vullnetar dhe mënyra e procedimit për deklarimin vullnetar të pasurive dhe të pasqyrave financiare përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për financat.

Procesi i deklarimit vullnetar fillon me depozitimin e formularit të deklarimit vullnetar të përmendur në pikën 2, të këtij neni dhe përfundon me pajisjen e subjektit me vërtetimin përkatës, të lëshuar sipas parashikimeve të këtij ligji.

Shumat në të holla depozitohen në llogari bankare të bankave të nivelit të dytë, ndërsa për pasuritë e tjera, të detyrueshme për t’u regjistruar, ndiqen procedurat e regjistrimit sipas parashikimeve të legjislacionit përkatës të fushës.

Deklarimet dhe veprimet e kryera në kuadër të kësaj procedure nga ana e subjekteve përfituese, sipas këtij ligji, në lidhje me llojin dhe vlerën e pasurisë që deklarojnë vullnetarisht në formularin përkatës, nuk shërbejnë si indicie apo provë për ndjekjen apo procedimin penal dhe/ose administrativ të subjekteve përfituese.

Deklarimi vullnetar i shumave në të holla

Për deklarimin e shumave në të holla subjekti ose përfaqësuesi i tij, pasi pajiset me formularin e deklarimit vullnetar të lëshuar nga Njësia, sipas parashikimeve të nenit 9, të këtij ligji, dorëzon një kopje të këtij formulari për depozitimin e shumës në të holla të deklaruar në formular në një numër llogarie të hapur për këtë qëllim.

Banka apo institucioni financiar, pasi verifikon formularin për shumën në të holla që kërkohet të deklarohet, pajis subjektin ose përfaqësuesin e tij me vërtetim të depozitimit të shumës dhe të mbajtjes së tatimit.

Banka apo institucionet e tjera financiare, që veprojnë në kuadër të këtij ligji, njoftojnë menjëherë Njësinë mbi depozitimin e shumës në të holla dhe përputhshmërinë e kësaj shume me vlerën e deklaruar në formular.

Ndërveprimi i bankave të nivelit të dytë apo i institucioneve të tjera financiare, shkëmbimi i të dhënave dhe bashkëpunimi me Njësinë si dhe mënyra e procedimit për këtë fazë të procesit të deklarimit vullnetar, përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për financat.

Kufizimet e deklarimit vullnetar të shumave në të holla

Shumat në të holla të deklaruara në kuadër të këtij ligji nuk mund të transferohen jashtë shtetit për nje periudhë 5 vjecare nga momenti i depozitimit të tyre në përfundim të procedurës së deklarimit vullnetar sipas parashikimit të shkronjës a, të pikës 1, të nenit 16, të këtij ligji.

Bankat apo institucionet financiare në të cilat janë depozituar shuma në të holla, sipas këtij ligji, informojnë subjektet që deklarojnë për kushtin e parashikuar në pikën e parë , për rastet kur ata, pas depozitimit të shumave në llogaritë përkatëse, mund të dëshirojnë të kryejnë transferta bankare jashtë shtetit, për shumat e deklaruara sipas këtij ligji, brenda 5 viteve nga data e depozitimit të tyre.

Subjekti deklarues nuk mund ti tërheqë shuma në të holla të depozituara deri në përfundim të afatit të zbatim të këtij ligji.

Në rastet kur subjektet që kanë deklaruar shuma në të holla, dëshirojnë të transferojnë këto shuma ose ekuivalentin e tyre jashtë shtetit, përpara afatit 5-vjeçar nga data e depozitimit të tyre, u mbahet si penalitet në masën 30% të shumës së transferuar.

Penalitetet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni kalojnë në llogari të thesarit në Ministrinë përgjegjëse për Financat, nga bankat, dhe janë në shtesë të shumës fillestare të paguar në çastin e depozitimit të tyre në përfundim të procedurës së deklarimit vullnetar.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve gjatë inspektimeve, nga hyrja në fuqi e këtij ligji, deri në 5 vjet pas përfundimit të kohës së zbatimit të tij, mban në konsideratë zbatimin e dispozitave të këtij ligji në lidhje me kufizimet e lëvizjeve të shumave në të holla jashtë shtetit.

Deklarimi vullnetar i pasurive të paluajtshme apo pasurive të luajtshme

Subjektet e këtij ligji mund të deklarojnë dhe legalizojnë vullnetarisht burimin e të ardhurave të përdorur për krijimin e pasurisë së luajtshme apo të paluajtshme që duhen apo janë regjistruar në regjistra publik, burime këto të pa deklaruara më parë.

Pasuritë sipas përcaktimit të pikës 1, që mund të deklarohen pranë Njësisë, nëpërmjet paraqitjes së formularit të deklarimit vullnetar janë:

Deklarimi vullnetar i pasqyrave financiare

Subjektet e këtij ligji mund të rideklarojnë elemente të veçanta të aktiveve, të detyrimeve apo të kapitaleve të veta të pasqyrave financiare vjetore të shoqërisë, sipas përcaktimeve në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat, me synimin për të siguruar një paraqitje reale, të vërtetë dhe e drejtë të çdo elementi të aktiveve dhe të detyrimeve të këtyre pasqyrave.

Për të gjitha diferencat që rezultojnë si efekt i rideklarimit të elementëve të veçantë të aktiveve, detyrimeve apo kapitaleve të veta të pasqyrave financiare vjetore të shoqërive, të cilat detyrohen të kryejnë auditimin ligjor në bazë të kuadrit rregullator të fushës së auditimit ligjor, audituesit ligjorë, të cilët kanë audituar pasqyrat financiare vjetore të këtyre shoqërive përpara procesit të rideklarimit, janë të përjashtuar nga përgjegjësia lidhur me krijimin e këtyre diferencave, si rezultat i kërkesave të këtij ligji

Për çdo diferencë që lind nga gjendja reale me gjendjen aktuale kontabël, diferencë e cila jep efekt neto në rritje në të ardhura apo kapital, subjektit i lind detyrimi për pagesë të tatimit, sipas vlerës dhe modaliteteve kohore të parashikuara në nenin 16, të këtij ligji.

Çdo diferencë e kontabilizuar bazuar në kuadrin rregullator të kontabilitetit të sektorit privat për këtë qëllim do të klasifikohet si e ardhur e patatueshme apo shpenzim i pazbritshëm për qëllime të deklaratës së tatim fitimit apo tatimit të thjeshtuar të fitimit.

Shumat e detyrimeve ndaj ortakëve të shoqërisë, të rivlerësuara sipas dispozitave të këtij neni, mund të përdoren lirisht prej tyre për qëllime të biznesit apo personale.

Asnje rideklarim pozicionesh nuk mund te jape në periudhat e kaluara, periudhën korrente apo periudhat e ardhshme, efekte në rritjen e shpenzimeve apo elementeve te tjerë që reduktojnë fitimin tatimor apo TVSH-në e pagueshme.

Në rastet e deklarimit vullnetar të shumave në të holla dhe të depozitimit të tyre në llogaritë bankare, banka apo institucioni financiar mban një tatim të posaçëm prej:

Nëse subjektet që kanë bërë deklarimin vullnetar të shumave në të holla nëpërmjet depozitimit të tyre në llogari bankare, vendosin ti investojnë shumat e deklaruara në tituj shtetërorë, bono thesari apo obligacione jo më të vogla se 2 vjeçare, Banka e Shqipërisë në rolin e Agjentit Fiskal, mban një tatim të posaçëm prej:

Pasuritë e deklaruara vullnetarisht, që ndodhen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, mund të legalizohen me pagimin e tatimit të posaçëm, sipas parashikimit të nenit 16, të këtij ligji. Pasuritë e legalizuar në këtë mënyrë mund të përdoren dhe administrohen lirisht sipas parashikimeve të legjislacionit përkatës. Për legalizimin e pasurive, sipas pikës 1, të këtij neni, subjektet e këtij ligji, personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesve të tyre, plotësojnë formularin për deklarimin vullnetar të pasurive, sipas parashikimeve të nenit 9, të këtij ligji, dhe e paraqisin këtë deklarim në autoritetet përgjegjëse doganore kufitare për kryerjen e procedurave doganore, sipas legjislacionit në fuqi. Rregullat dhe mënyra e riatdhesimit të pasurive përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për financat.

Deklarimet dhe veprimet e kryera në kuadër të legalizimit të pasurive nga ana e subjekteve përfituese, sipas këtij ligji, në lidhje me llojin dhe vlerën e pasurisë që deklarojnë vullnetarisht në formularin përkatës, nuk shërbejnë si indicie apo provë për ndjekjen apo procedimin penal dhe/ose administrativ të këtyre subjekteve.

Ndërprerja e procedurës së deklarimit vullnetar

Pocedura e deklarimit vullnetar konsiderohet e ndërprerë:

Me ndërprerjen e procedurës së deklarimit vullnetar konsiderohet se procedura e deklarimit, në kuptim të këtij ligji, nuk ka filluar dhe subjekti nuk konsiderohet subjekt përfitues, në kuptim të këtij ligji.

Përfundimi i procedurës së deklarimit vullnetar

Procedura e deklarimit vullnetar përfundon me plotësimin njëkohësisht të këtyre kushteve:

Me përfundimin e procedurës së deklarimit vullnetar, brenda 20 (njëzet) ditëve nga dorëzimi i dokumentacionit, sipas pikës 1, të këtij neni, Njësia lëshon vërtetimin përkatës të përfundimit të procesit të deklarimit vullnetar të pasurive, formati i të cilit miratohet me udhëzim të ministrit përgjegjës për financat.

Personi, në emër të të cilit është lëshuar vërtetimi për përfundimin e procesit të deklarimit vullnetar, konsiderohet subjekt përfitues për pasurinë, përkatësisht sipas llojit dhe vlerës së përcaktuar në vërtetimin përkatës për përfundimin e procesit të deklarimit vullnetar.

Pasuria për të cilën është lëshuar vërtetimi, në përfundim të procesit të deklarimit vullnetar, konsiderohet pasuri e deklaruar, në kuptim të këtij ligji.

Ja kush nuk përfiton nga amnistia

Subjektet që kanë detyrimin ligjor për deklarimin e pasurisë, në zbatim të ligjit nr.9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar, si dhe personat në përbërje të certifikates familjare të tyre, në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, si më poshtë vijon:

ç) Prefektët, kryetarët e këshillave të qarqeve dhe kryetarët e bashkive;

ë) Drejtori dhe zëvendësdrejtori i Policisë së Shtetit, drejtorët e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtorët e drejtorive në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, drejtorët e drejtorive vendore të Policisë së Shtetit, drejtuesi, hetuesit dhe oficerët e Policisë Gjyqësore të Byrosë Kombëtare të Hetimit, nëpunësit civilë gjyqësorë në gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe personeli administrativ i Prokurorisë së Posaçme;/MONITOR

Categories
Lajme

I nxehti afri kan në Shqipëri.ja zonat ku temperaturat do të shkojnë mbi 35°C dhe duhet te keni kujdes

Vendi ynë mbetet në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta e kalimtare gjatë orëve të paradites por pasditja sjell vranësira disi më të dukshme në territor por nuk priten reshje.

Sipas MeteoAlb, parashikohet që mbrëmja dhe nata të përmirësojnë motin duke bërë që i gjithë vendi të jetë sërish i kthjellët.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 35°C.

Era do fryjë e lehtë në tokë dhe në det me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.Temperaturat do te shkojne deri ne 35 grade ne Tirane, Elbasan, Vlore, Sarand ndaj beni kujdes.

Republika e Kosovës

Deri në mesditë, Kosova dominohet nga mot i kthjellët dhe vranësira të lehta por pas-mesdite pritet shtim i vranësirave në pjesën më të madhe të Kosovës duke sjellë momente me rrebeshe shiu.

Orët e vona të pasdites përmirësojnë sërish kushtet e motit duke ri-kthyer kthjellimet në Kosovë.

Maqedonia e Veriut

Kthjellimet do të jenë dominuese gjatë orëve të para të ditës por pjesa e dytë e ditës do të kenë herë pas here vranësira në pjesën më të madhe të MV duke rrezikuar shira të përkohshëm dhe lokalë.

Parashikohet që gjatë natës kthjellimet të jenë sërish prezente pothuajse në të gjithë MV.

Categories
Lajme

I fundit! Hapet “drita jeshile” për Shqipërinë/ Bullgaria miraton propozimin “fr ancez” për Maqedoninë e Veriut

Parlamenti bullgar votoi një rezolutë për heqjen e vetos bullgare mbi fillimin e bisedimeve të pranimit në BE me Shkupin, bazuar në një propozim të Presidencës franceze të Këshillit të BE. Kjo praktikisht zhbllokoi procesin e integrimit në BE për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

parlamenti bullgar

Pas më shumë se katër orësh debati, projektvendimi u miratua me 170 vota pro 37 kundër dhe 21 abstenime. Pas miratimit të projektvendimit nga Kuvendi Kombëtar, ajo duhet të miratohet edhe nga Këshilli i Ministrave, raportojne mediat bullgare.

Pas muajsh debate politike mbi veton bullgare mbi Maqedoninë veriore, debati plenar ishte relativisht i ngadaltë. Përkrahësit e heqjes së vetos – GERB, MRF, “Ne vazhdojmë ndryshimin” dhe “Bullgaria Demokratike”, kanë përsëritur vazhdimisht se ky është propozimi më i mirë që mund të marrë Bullgaria, dhe theksuan se e ardhmja evropiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të jetë prioritet.

Presidenti francez Emmanuel Macron nje dite me pare u bëri thirrje politikanëve bullgarë për të mbështetur një kompromis të propozuar nga Franca që do të lejonte heqjen e vetos së Bullgarisë për fillimin e bisedimeve të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut.

“Unë po shikoj presidentin që duhet të marrë një angazhim këtu. Partitë e mazhorancës aktuale – ato në koalicion dhe ato që sapo janë larguar dhe ato në opozitë – duhet ta votojnë atë. Është detyrë e tyre evropiane. “, tha Presidenti i Republikës Franceze, pasi liderët evropianë diskutuan për zgjerimin e BE-së në takimin e tyre në Bruksel, duke i ndarë një pjesë të konsiderueshme të saj vetos bullgare.

Categories
Lajme

Të fjeturit vonë e fëmijëve, Li ra Gj ika ka nje keshille per prinderit shqiptare: Ky eshte orari me i mire per te fjetur..

Të fjeturit vonë e fëmijëve, ne vendin tone është një traditë e vjetër që duhet mënjanuar. Fëmija deri në moshën 13 vjecc ka nevojë për 10 orë gjumë pa ndërprerje. Fëmijët duke fjetur pas orës 10 të darkës nuk i realizojnë 10 orë gjumë pa ndërprerje.

Mund të thuhet se fëmija fle në drekë dhe i kompeson orët e duhura. Jo nuk i kompeson pasi duhet të realizohen 10 orë rrjesht pa ndërprerje.

Përpiquni prindër edhe pse mund të jetë e vështirë në fillimet, por është e domosdoshme për shëndetin mendor dhe për atë fizik të fëmijës. Mos lakmoni gjumin e mbasdites por realizoni orarin tetë e darkës me gjashtë e gjysëm në mëngjes.

Po të realizoni këtë rregull të të fjeturit, do të shikoni se fëmija juaj do të jetë më i qetë e më i organizuar në sjelljet e tij me veten dhe me të tjerët. Lira Gjika

Categories
Lajme

“Kryeministri shqiptar të rregullojë gjuhën”, reagon Ministria e Jashtme e Bu llgarisë pas deklaratave të Ramës

Ministria e Jashtme e Bullgarisë ka dalë me një deklaratë zyrtare për gjuhën e përdorur dje nga kryeministri Edi Rama, në Samitin e Brukselit, ku ai kritikoi Sofjen për veton që i ka vendosur Shkupit dhe rrjedhimisht pengon dhe vendin tonë në rrugën drejt BE.

“Si kundërpërgjigje, nuk është hera e parë që dëgjojmë kualifikime të paprovokuara të ashpra, fyese nga një kreu i qeverisë. Një regjistër kaq të ulët gjuhësor nuk mund të justifikohen më nga natyra dhe mungesa e aftësive evropiane të komunikimit”, thuhet ndër të tjera në reagim.

Ministria bullgare thekson se politikanët ikin por popujt mbeten, duke kërkuar ruajtjen e marrëdhënieve mes dy vendeve. “Presim që kryeministri shqiptar t’i përshtatë mjetet e tij shprehëse në një gjuhë që i përshtatet një politikani të një vendi kandidat për anëtarësim në BE.”

Reagimi i plotë – Ministria e Jashtme e Bullgarisë

Bullgaria ka qenë gjithmonë ndër ato shtete anëtare të Bashkimit Evropian që mbështesin përkatësinë evropiane të popullit shqiptar. Ne kemi mbrojtur perspektivën evropiane të Shqipërisë dhe fillimin e negociatave për anëtarësim në BE, edhe kur ishte shumë më e vështirë se sot.

Si kundërpërgjigje, nuk është hera e parë që dëgjojmë kualifikime të paprovokuara të ashpra, fyese nga një kreu i qeverisë. Një regjistër kaq të ulët gjuhësor nuk mund të justifikohen më nga natyra dhe mungesa e aftësive evropiane të komunikimit.

Presim që kryeministri shqiptar t’i përshtatë mjetet e tij shprehëse në një gjuhë që i përshtatet një politikani të një vendi kandidat për anëtarësim në BE.

Në këtë nivel, më shumë se çdo tjetër, ne insistojmë të mbajmë një ton të mirë komunikimi. Në këtë nivel ne kemi treguar gjithmonë gjithë respektin që kërkon një pozicion të përgjegjshëm dhe në nivel të marrëdhënieve ndërshtetërore.

Ne kemi një të ardhme të përbashkët me Shqipërinë. Politikanët largohen. Kombet mbeten. Popujt tanë kanë një interes të përbashkët, i cili nuk duhet të cenohet nga një gjykim i gabuar i politikanit. Është e papranueshme që marrëdhëniet mes shteteve të bëhen peng i ekscentrizmit të kryeministrit aktual shqiptar.

Categories
Lajme

Qytetari ble veshjen me sk onto ne Tirane. Nuk u beson syve kur shikon etiketën dhe faturën

Një nënë e re mbeti pa fjalë mëngjesin e sotëm kur bëri Pazar në dyqanin Zara pranë qendrës tregtare TEG. Ajo bleu disa rroba për fëmijë, ku mes tyre edhe një palë pizhama për bebe. Mirëpo ajo vuri re se ndonëse produkti ishte reklamuar si me skponto, në fakt skonto nuk kishte patur fare por produkti ishte shitur me çmimin e tij të zakonshëm.

Më konkretisht sipas etiketës së kuqe të skontos produkti duhet të kushtonte 1590 lekë të reja, por pasi zonja i hoqi etiketën e kuqi vuri re se edhe çmimi i mëparshëm para skontos ishte i njëjtë, pra 1590 lekë. Për këtë ajo dërgoi disa foto nga etiketa si edhe faturën e blerjes ku dallohet edhe çmimi i paguar.

Categories
Lajme

Ja kur pritet te vij dita me e nxehte e Qershorit sipas meteo rologes se njohur dhe a do te keni mundesi te shijoni plazhin kete fundjave

Dita e sotme ka nisur me një mëngjes me 1 gradë më freskët dhe një gradë rënie presim edhe në orët e mesditës, por megjithatë vendi vijon të jetë në kushtet e valëve të nxehta.

Moti i nxehtë do të jetë prezent gjatë gjithë ditës së sotme. Gjatë pjesës së parë të ditës do të kemi prezencë të rebesheve në zonat e izoluara të veriut.

Ndërsa momente të shkurtra me pika shiu do të ketë në zonat qendrore.

Shumë shpejt duke ju afruar mesditës kemi përmirësim gradual të kushteve të motit në të gjithë territorin. Temperaturat 11-35°Cjanë vlerat minimale dhe maksimale, sot në rang vendi.

Ndërsa era do të jetë me shpejtësi deri mesatare, ndryshe nga orët e natës ku ka patur nëj forcim të erës në zonat veriore.

Meteorologia Tanja Porja bën me dije se dhe për tre ditët në vijim, deri të hënën mbetemi pak a shumë në të njëtat kushte atmosferike, ku kemi kthjellime dhe vranësira kalimtare.

Vranësirat do të jenë shumë më të pakta të dielën dhe të hënën. Termometri ka luhatje shumë të vogla gjatë orëve të mëngjesit edhe në mesditë.

Nesër kemi një rritje të lehtë të temperaturave, ndryshe nga dita e diel e cila nuk sjell ndryshime të vlerave termike. Është dita e hënë ajo që në mesditë sjell 1-2 gradë rritje në të gjithë territorin shqiptarë.

Më e ndjeshme kjo rritje do të jetë në veri-perëndim dhe perëndim të territorit, ku presim një maksimum prej 38 °C./albeu.com/