September 27, 2023

Për ta bërë kalimin e kufirit sa më efikas, pa vonesa dhe shqetësime të panevojshme, Administrata rikujton se pasagjerët para udhëtimit duhet të informohen për rregulloret aktuale, të cilat nuk kanë ndryshuar në krahasim me sezonin e kaluar.

Posedimi i parave
Futja e parave në Serbi është pa pagesë, por duhet të raportohet transferimi i parave në vlerë prej më shumë se 10.000 euro (apo në valutë të huaj). Kjo do të thotë se nëse keni mbi 10 000 euro, është detyra juaj ta deklaroni si në hyrje ashtu edhe në dalje nga vendi dhe të plotësoni formularin përkatës kur regjistroheni. Shuma e përmendur prej 10.000 euro vlen për çdo pasagjer individual, përfshirë fëmijët e mitur.

Bagazhe personale
Bagazhi personal përbëhet nga të gjitha sendet që udhëtari mban me vete dhe që i shërbejnë gjatë udhëtimit (p.sh. rroba, këpucë, pajisje sportive, pajisje teknike, etj.). Nëse është një rekuizitës ose pajisje më e vlefshme, këshillojmë udhëtarët të plotësojnë Formularin e shumës së përkohshme në mënyrë që pas kthimit në vend të mund të provojnë se e kanë nxjerrë më parë produktin jashtë vendit dhe se nuk i nënshtrohet detyrimeve të importit.

Megjithatë, bagazhi personal mund të përmbajë edhe disa artikuj për të cilët ka kufizime të qarta sasiore, siç është rasti me mallrat e akcizës.

Produktet e duhanit
Duhani dhe produktet e duhanit mund të jenë pjesë e bagazheve personale, por vetëm në sasi të kufizuar dhe që:
– 50 cigare
– 25 puro
– 10 puro (tompus)
– ose kombinim i produkteve të përmendura në sasi më të vogla

Alkooli
Në bagazh mund të gjenden edhe disa pije alkoolike, përkatësisht:
– 1 litër pije alk oolike dhe 1 litër verë

Ushqimi
Pasagjeri mund të sjellë ose të nxjerrë ushqimin që i nevojitet gjatë udhëtimit (sanduiçe, ushqime, ujë, lëngje etj.) në një sasi të arsyeshme, si dhe të marrë disa ushqime të paketuara në fabrikë që padyshim janë për nevojat e tij personale. Megjithatë, duhet pasur parasysh se marrja e ushqimit me origjinë shtazore i nënshtrohet kufizimeve të veçanta dhe se sasia e tij nuk duhet të kalojë 1 kilogram.

Barna
Në bagazhin personal, pasagjeri mund të sjellë barnat që i nevojiten për përdorim personal ose për kafshën që merr me vete, në sasinë e nevojshme për terapi normale për jo më shumë se 15 ditë. Megjithatë, nëse përdorni barna që përmbajnë substanca psikoaktive, do t’ju duhet mendimi zyrtar i mjekut për çdo gjë mbi një paketë që përmban 30 tableta individuale.

Bizhuteri dhe sende me vlerë
Gjëja më e sigurt për të bërë është të deklaroni të gjitha gjërat me vlerë që mbani me vete dhe t’i shpëtoni vetes shqetësimin dhe rrezikun që ato t’ju merren përkohësisht ose përgjithmonë. Kjo vlen si për bizhuteritë personale që mbani me vete ose në bagazhin tuaj, ashtu edhe për arin në formë shufrash, hekurash dhe monedhash.

Duke u kthyer nga një udhëtim
Pas kthimit në vend, mallrat që keni blerë jashtë vendit mund t’i sillni pa paguar detyrime nëse vlera e tyre nuk kalon 100 euro.

Nëse, nga ana tjetër, bëhet fjalë për diçka më të vlefshme se shuma e deklaruar që keni blerë për nevojat tuaja dhe vlera e së cilës nuk kalon 3000 euro në ekuivalentin e dinarit, malli i tillë duhet të deklarohet dhe të zhdoganohet në kalimi kufitar në të ashtuquajturat “procedurë e shkurtuar”. Në atë rast, në bazën doganore (vlera e përllogaritur e mallit) ngarkohet një taksë doganore prej 10%, dhe mbi shumën e pranuar ngarkohet TVSH prej 20%.

Drejtoria doganore këshillon udhëtarët që të mësojnë më shumë detaje se çfarë, sipas rregullave aktuale të Republikës së Serbisë, lejohet të transportohet përtej kufirit dhe në çfarë sasie, në faqen e internetit të Drejtorisë doganore në broshurën “Udhërrëfyes për udhëtarët “, i cili disponohet në formë elektronike, por edhe për të kontrolluar informacionin në faqet e administratave doganore të vendeve ku udhëtojnë sepse rregulloret nuk janë identike në të gjitha vendet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *