Home Uncategorized Djali i saj ta.llej me shokët e klasës të cilët ishin të...

Djali i saj ta.llej me shokët e klasës të cilët ishin të varfër, më pas nëna e tij bëri atë që duhen ta lexojnë të gjithë

77

Jetojmë në një shoqëri të së mu rë që tenton të g jy ko jë të tjerët sipas mënyrës se si ata vishen ose makinës që ata zotërojnë.

Është një mesazh që na vjen kryesisht nga mediat, e cila përcakton veprimet tona.
Për këtë arsye, një nënë am erik ane ishte shumë e shq et su ar kur pa që djali i saj filloi të g jy k ojë dhe kr itik ojë shokët e klasës që nuk vishen me rroba të markës ose që blejnë në dyqane me kosto të ulët.

Për të para nd luar që djali i saj të bëhet një njeri sipërfaqësor, ajo vendosi t’i japë atij një mësim të rëndësishëm.
Cie rra Fo rn ey ka një djalë 13-vjeçar dhe për disa kohë kishte vërejtur një qëndrim të keq të djalit që nuk i pëlqente aspak.
Djali adoleshent nisi të ta l lej me shokët e shkollës që blinin në dyqane me çmim të ulët.

Për këtë, nëna e tij mendonte se është shumë e rëndësishme që djali i saj të bëhet një njeri i respektueshëm dhe i përgjegjshëm dhe nuk mund ta lejonte atë të kri tik on te njerëzit për të mos pasur burime të mjaftueshme, ose që ai të besonte se është më i mirë se të tjerët vetëm pse ka një gjendje më të mirë ekonomike.

Për këtë arsye, ajo vendosi t’i japë djalit një n d shk im shembullor që do t’i jepte gjithashtu një mësim të mirë të jetës. Për më tepër, ajo botoi strategjinë e saj pedagogjike në profilin e saj në Facebook.

Ky është posti i Cie rr a-s: “Kohët e fundit, djali im 13-vjeçar veproi pak … me ar ro ga ncë. Ai sillet sikur të ishte shumë i mirë sepse blen në Wal-Ma rt, ose ai bën komente sarkastike për fëmijët e shkollës që blejnë në Go od will dhe shumë vende të tjera.

Unë nuk do ta toleroj këtë. Sot, ai mori 20 dollarë nga kursimet e tij dhe shkoi në Go odëill për të blerë disa rroba që ai do të përdorë gjatë gjithë javës së shkollës. Çfarëdo që ju të gjeni është ajo që ju do të duhet të vishni. Ai nuk është i lumtur dhe ka derdhur disa l ot, por unë besoj se pas 15 vitesh ai do të shikojë prapa dhe do të qeshë duke menduar përsëri në ditën kur nëna e tij e dërgoi për të blerë mallra të lira.

Dua të mësoj fëmijët e mi se paratë nuk janë gjithçka dhe se nëse duan të de.nig rojnë njerëzit e tjerë vetëm në dyqanin ku bëjnë blerjet e tyre, atëherë ata gjithashtu do të duhet të blejnë aty. P.S. E dashuroj God will”.

Sigurisht, ky djalë nuk do ta harrojë kurrë mësimin që i dha nëna e tij. Ne shpresojmë se do t’i shërbejë dhe do të ndalojë gj yki min e të tjerëve vetëm për mënyrën se si vishen.

Previous articleAE DINI SE ÇFARË NDODH NËSE QËNDRONI 20 MINUTA ÇDO DITË ME KËMBËT LART NË AJËR
Next article”Unë jam shqiptare”, 17-vjeçarja habit grekët me talentin e saj, i la të gjithë pa fjalë