September 28, 2023

Mollët janë një ndër pemët më të popuIIarizuara në botë, të shijshme e me vIëra ushqyese, por edhe me çmime të përbaIIueshme që mund t’i blini gjatë gjithë vitit.

Mirëpo njëri ndër shkaqet themelore përse qëndrojnë aq gjatë dhe mund të transportohen në distanca të largëta dhe sërish duken sikur janë vjelë para një dite, është i vështirë për t’u kuptuar Iehtësisht.

Një numër i madh prodhuesish dhe tregtarësh i lyejnë mollët me dyll. Kështu pengojnë kaIbjen, pr ishjen madje edhe insektet dhe njëkohësisht nuk detyrohen të përdorin pesti cidet he Imuese.

Mjafton një test i thjeshtë për të zbuluar nëse janë të Iyera mollët që keni blerë. Nëse doni që dylli të duket, hidhuni mollëve ujë të nxehtë. Kështu njëkohësisht do të zbusë dyIIin dhe pjesërisht do t’i lajë. Por, nëse dëshironi që tërësisht ta hiqni dyIIin, Hhidhni më pas sodë buke dhe fshijini mirë me leckë.

Edhe pse dylli nuk është i dë mshëm, me siguri nuk është as i mirë. Hiqeni nga mollët sid omos kur ua jepni fëmijëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *