September 29, 2023

Data e skadencës në të vërtetë nuk tregon kohën kur ushqimi skadon është një pikë orientimi për shpërndarësit e produkteve.

Për shkak se dërgesat e furnizimeve mund të vonojnë, data e skadencës vendoset në formën e një afati për të mos lejuar mbajtjen e ushqimeve për një kohë tepër të gjatë nëpër magazina.

Ka edhe ndryshime mes datave të skadencës; disa prej tyre shkruajnë ‘Best Before 00/00/00’ (Më mirë të konsumohet përpara kësaj date) çka në të vërtetë nuk jep një datë skadence por kohën kur ushqimi është më i freskët. Kjo datë është gjithmonë më e shpejtë se data e skadencës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *