October 1, 2023

Të gjitha femrat e adhurojnë të flenë me të bre dshmet e tyre të preferuara.

Por gjin kologët këshillojnë se fermat duhet të kenë shumë kujdes në këtë aspekt, pasi mund të ketë shumë pasoja negative mbi shëndetin e tyre.

Sipas një studimi të kryer nga gjin kologët francezë, kur femrat flenë me të brendshme prej dantelle ose prej mëndafshi shtohet përqindja që të preken nga inf ksionet.

Po ashtu u d mtohen edhe indet e org nit gj nital.

Mjekët këshillojnë që është më mirë që femrat të flenë pa të br ndshme fare.

Po ashtu këshillohet edhe që femrat të flenë me të br ndshme prej pambuku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *