Home Uncategorized Kjo nënë e vë fëmijën në gjumë me 1 qepë, ja pse

Kjo nënë e vë fëmijën në gjumë me 1 qepë, ja pse

159

jithnjë, kur kemi qenë të s ëm urë mamatë kanë përdorur lloj lloj mjeki mes h popullore për të na shë ruar. Edhe kur kemi pësuar ndonjë god itje, edhe kur jemi ftoh ur, zgjidhjen e kanë gjetur te qepa

Dhe kjo është arsyeja pse kjo nënë e ka vënë në gjumë fëmijën e saj me një kokërr qepe në krevat.

Përveç disa vitaminash dhe vlerash ushqy ese, ajo ka edhe shumë përfitime mjek ëso re. Për shembull, lëkurat e qepës përmbajnë përqendrim të lartë të një flav onoli të dobishëm që njihet si ‘querc etin’. Qepët gjithashtu mund të veprojnë si një nx itës, për të qe tës uar dhi mbj et e fy tit dhe vesh ëve.
Së fundi, veprimi i tyre ekspektorant ndihmon në lar gimin e mukusit që shka kton ko llën e fo rtë.

Qepa shëron:
Infeksionet e ve shit, dhim bje të veshit
Ftoh jet dhe aler gjitë apo simpt omat e tyre (kol lë, bllokim et të rr ugëve të frym ëmar rjes)
Infeksion et e fshi k ëzës

Previous articleKy material sh ëron pothuajse gjithcka, por pse na e fshe hin atë? Pse janë kaq të frikës uar? Vazhdo të lexosh…
Next articleGruaja hipen ne tren me femijen ne tren por ja cfare i ndodhi asaj per 40 minuta