Home Uncategorized Ky burrë është unik, me gjakun e rrallë shpëton foshnjat në bark...

Ky burrë është unik, me gjakun e rrallë shpëton foshnjat në bark të nënave

17

ur një grua shtatzënë ka gjak rhesus neg ativ (RhD negative) dhe foshnja në bark un e saj ka gjak rhesus pozi tiv (RhD pozitiv), i tras hëguar nga babai i saj në shtatz ëninë e parë, ajo mund të prodhojë antit rupa që shkatër rojnë qel izat e foshnjës në shtatzëninë e dytë.

Kjo mund të jetë vdek jeprurëse për fëmijën.

Harrison kur ishte vetëm 14 vjeç bëri një operacion në gjoks dhe kishte nevojë për gjak.

Donacionet e gjakut i shpëtuan jetën e tij, kështu që ai premtoi të bëhej dhurues i gjakut.

Disa vjet më vonë, mjekët zbuluan se gjaku i tij përmbante antit rupin që mund të përdoret për të krijuar injeksione Ant i-D, kështu që ai ndërhyri për të bërë dhu rimet e pla zmës së gj akut për të ndihmuar sa më shumë njerëz të jetë e mundur.

Mjekët nuk janë saktësisht të sigurt pse Harrison ka këtë lloj të rrallë të gjakut, por ata mendojnë se mund të jetë nga tran sfuzionet që ai ka marrë kur ishte 1 4 vjeç, pas ope racionit të tij.

“Ai është një nga jo më shumë se 50 vetë në Australi që dihet se ka antitrupa”, thotë shërb imi i gj akut.

“Çdo qese e gja kut është e ç muar, por gja ku i Jakobit është veçan ërisht i jashtë zakonshëm, gj aku i tij përdoret për të bërë një medi kament për shpë timin e jet ës, që u jepet nën ave, gjak ut të të cilëv është në rre zik të sulmojnë foshnjat e palindura.

Previous articleZgjohet nga koma pas 4 ditësh, zbulon se ka lindur vajzë. Historia e rrallë e 18-vjeçares me dy mitra
Next articleSi do të jetë java e parë e Nëntorit ? Mësoni tani nëse do të jenë prezente rreshjet e shiut apo jo