Categories
Lajme

L ija e ma jmunëve drejt Shqipërisë? Vjen rasti i parë pran vendit tone

Rasti i parë i dys himtë i lisë së majmunëve po vlerësohet nga autoritetet shën detësore greke. Ai është një turist, një 29-vjeçar, i cili kishte udhëtuar në Kefaloni me partneren e tij për pu shime. I riu ka skuqje të lëk urës dhe sim ptoma të tjera të ngjashme me ato të lisë së majmunit.

Autoritetet shëndetësore të Kefalonisë, të cilat raportuan rastin, e cilësojnë atë si të dyshuar për l i ma jmunësh. 29-vjeçari britanik u shtrua në spitalin “At tiko” në të njëjtat kushte si të infe ktuarit me Cov id. Mjekët kanë marrë mos trat për ek zaminim dhe rezultatet do të jenë të disponueshme të hënën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *