Home Uncategorized MËSOJENl tani: STAFl i aeroportit ju sheh Iak uriq

MËSOJENl tani: STAFl i aeroportit ju sheh Iak uriq

136

Stafi i aeroportit ju njeh shumë më tepër se që mendoni.Aeroportet shpesh ndihen si vende të huaja me grupet e tyre të rregullave, rregulloreve dhe sigurisht, sekreteve.

Vetëm njerëzit që punojnë atje e dinë se si funksionojnë gjërat me të vërtetë.
Më poshtë ju sjellim disa fakte interesante rreth aeroporteve dhe punonjësve të tyre. Dhe tani që ju do t’i njihni këto sekrete të fshehura, stafi i aeroportit mund të mos jetë në gjendje t’i fshehë ato më.

Ata na shohin të zhve shur

Shumë prej neve ndihe mi k eq kur një i huaj na kërkon si një masë para prake sigu rie. Por kur ta gjeni këtë, mendimi juaj për kontrollin e aeroportit do të ndryshojë përgjithmonë.

Në disa aeroporte, ka skane ra të posaçëm që detyroj në një pasagjer të heqë du art lart kur kalon nëpër të. Kjo do të thotë që një puno njës i aeroportit e sheh per sonin Iakuriq, ndërsa ata ecin nëpër skan er. Ky ska ner quhet edhe skaneri i zhv eshur. Është e qartë tani që ndonjëherë stafi i aeroportit na njeh shumë më mirë sesa mendonim.

Ata e dinë sa jemi agre siv
Në shumë aeroporte të mëdha, ka kamera të veçanta që ndihmojnë në njoftimin nëse një person është i dehur ose nën ndi kimin e d;rogës. Disa kamera madje mund të tregojnë një nivel të caktuar të agre si onit. Kamerat i transmetojnë informatat në një kompjuter dhe në rastet e niveleve të rrez iksh me të agre ionit (kur një person duket i kuq), personi do të ndalet nga një roje sigurie për një insp ektim të detajuar.
Ata kanë qen të kontrollojnë çantat tona

Para se bagazhi juaj të kalojë në avion, ai kalon nëpër pesë nivele sigurie dhe një prej tyre (përveç skanimit të përmbajtjes) përfshin kontrollimin e një qeni të veçantë që mund të gërryej d;rogë ose kimik ate të tjera.

Ata e dinë atë që e keni mbajtur në duart tuaja

Ndonjëherë stafi i aeroportit u kërkon udhëtarëve të fshijnë duart mbi një copë pëlhure para se ta futin atë në një makinë të veçantë. Kjo procedurë duket e fr i kshme, por në të vërtetë, nuk është. Ju po kontrolloheni nga një makinë që quhet ato mizer.

Para fillimit të ditës së punës, punonjësit vendosin mostra të kimikateve të rre zi kshme në makinë si d;roga ose ekspIozi vë. Makina “mem orizon” erën, dhe në rastin e duarve të një personi që nuhasin diçka si ato kim ikate, ai i para lajmëron ata për këtë rre zik.

Previous articleI riu shqiptar “bën ÇMENDURlNË”, i ofron vajzës 5 mijë euro për VlRGJERlNË
Next articleNjë poIic ndaIon një djalë që duket si i biri i tij që nuk j eton më. Pak sekonda më vonë, sheh DlÇKA në makinë