Home Uncategorized Mjekët gjejnë një letër tr.ondi.tëse në duar të një djali 7-vjeçar, i...

Mjekët gjejnë një letër tr.ondi.tëse në duar të një djali 7-vjeçar, i rr.ah.ur për vd.ekje nga prindërit e tij

65

Emri i tij është I van dhe historia e tij lidhet me mijëra të tjerë, duke treguar dh imb jen dhe gri sjen e fëmijëve të pa fajs hëm, të ab.. uzu .ar. Ai vetëm kërkoi që të pranohej dhe duhej nga prindërit e tij, duke kërkuar një farë dukjeje kujdesi dhe afe.ksioni, por pa rezultat. Ata nuk duket se e konsideronin praninë e tij ose nevojën e tij për t’u vërejtur dhe admiruar. Ai hu.mbi jetën duke u lënë atyre një mesazh të tri.sht.uar dhe pikant, por plot mësime.

Shtë historia e një djali të vogël që është quajtur “I van”, si ajo e të gjithë fëmijëve të pada.shur në kërkim të dashurisë. Edhe pse Ivan është një personazh i shp.ikur, ai ndihmon në zbulimin e pa.fajës.isë së fëmijës dhe m.iz.ori.në e të rriturit, përmes kësaj historie.

Iv an ishte 7 vjeç. Ai jetoi me prindërit që i donte, edhe pse ata nuk i kthyen të njëjtën dashuri. Shpesh i ab.uzu.ar nga ata, pa e kuptuar vërtet arsyen e veprimeve të tyre, ai mbante gjurmë të ma.vij.os.jeve në trupin e tij, pas.oj.ë e nd.ës.hki.mev.e që i bënë.

Previous articleKush është Fatsjellësi jot? Më Thuaj Shenjën e Horoskopit, të ta them Tani!
Next articlePërlotet rrjeti/ Burri nga Shkodra: Gruaja nuk më bën fëmijë, kam marrë një vendim të vështirë