September 26, 2023

Shumë njerëz e lënë karikuesin në prizë pasi të karikojnë celularin. Por a është vërtet e rre zikshme? Karikuesi nuk duhet të lihet në prizë për disa arsye. Ekspertët këshillojnë që është më mirë ta hiqni karikuesin nga priza nëse nuk e përdorni më. Së pari, karikuesi konsumon energji dhe nëse nuk e keni vendosur celularin.

Një karikues ka një transformator që transformon tensionin në forcën e kërkuar. Për telefonat inteligjentë, është rreth pesë volt. Transformatori funksionon edhe kur asnjë pajisje nuk është e lidhur.

Një karikues celulari që është gjithmonë i kyçur në prizë shkakton kosto të shmangshme të energjisë elektrike.Nese ngarkues të shumtë janë të lidhur vazhdimisht në prizë nëpër shtëpi, kostot shtohen.

Vetëm për karikimin e celularit, sipas disa përllogaritjeve, mesatarisht gjatë vitit harxhohen rreth 20 euro energji elektrike. Kjo nuk tingëllon si shumë, por kur ngarkues të shumtë janë të lidhur vazhdimisht në prizë nëpër shtëpi, kostot shtohen.Është veçanërisht e rr ezikshme nëse karikuesi nuk është origjinal.

Mund të mbinxehet, duke rritur rre zikun e zjarrit. Duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm me produktet e lira.Është veçanërisht e rr ezikshme nëse karikuesi nuk është origjinal.

Sa më gjatë të jetë e lidhur pajisja, aq më i madh është rre ziku që diçka të ndodhë dhe ta dëmtojë atë. Karikuesit me defekt kanë shkaktuar një sërë zjarresh. Në shumicën e rasteve, këto janë zjarre të vogla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *