October 1, 2023

Kryeministri Edi Rama ka liruar nga detyra zv/ministren e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ermira Gjeçin. Në këtë post është emëruar Arian Jaupllari.

Vendimi për lirimin nga detyra:

Këshilli i Ministrave V E N D O S I:

Znj. Ermira Gjeçi, zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Vendimi për emërimin në detyrë:

Këshilli i Ministrave V E N D O S I:

Z. Arian Jaupllari emërohet zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *