Home Uncategorized Në cilën pjesë të trupit matet më saktë temperatura

Në cilën pjesë të trupit matet më saktë temperatura

76

Matja e temperat urës së tr upit është kthyer në gjënë më normale të ditëve të sotme, pasi është një prej simpto mave të Cov id-19.

Sipas eksper tëve të shën det ësisë për Wall Street Journal, balli, goja, anusi, veshët dhe sqet ullat janë zonat më të mira të trupit që tregojnë saktë nive lin e tempe raturës.

Sidoqoftë, termometri me rre ze inf ra të kuqe funksionon vetëm për ba llin dhe vesh ët.

Nëse ju përdorni ter mometër dixhital, matja më e saktë bëhet nëpërmjet an usit dhe go jës mjafton që ai të mbahet për mbi 30 sekonda.

Në sqetulla, termometri duhet mbajtur deri në 5 minuta.

Veshët mund të jenë sfidues për matjen e temper aturës për shkak të d yllit.

Nëse në shtëpinë tuaj përdorni termometra të ndryshëm për përdorim nga anu si dhe nga go ja, është mirë që mos t’i ngatë rro ni në për dorim për ar sye higj iene.

Previous articleJa se si shkríhet dhjámí: Çdo natë para gjumit, pije këtë lëng, dòbèsohuni me shpejtësi
Next articleBëhuni gati ti jepni lamtumirën ditëve me diell, ja si pritet të jetë moti në dy ditët në vijim