Home Uncategorized Nese keni keto 10 shenja, tregojne se keni nevoje urgje nte per...

Nese keni keto 10 shenja, tregojne se keni nevoje urgje nte per Vitamine D, ja cilat jane ato

372

Vitamina D nuk është menduar vetëm për ko ckat dhe dhëmbët, por

gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në thithjen e magnezit dhe fosforit

dhe forcon si stemin imu nitar, paran dalon skl erozën e shumëfishtë, sëm. undjet e zem rës dhe inf eksio net bak teri ale ose vi rale dhe shumë më tepër, transmeton lajmi.net.

Mungesa e vitaminës D është e përhapur këto ditë. Shumica prej nesh vuan nga kjo ose njohim dikë që ka mu ngesë të vitaminës D. Faktori që çon në mun gesë të vitaminës D janë aktivitetet e kufizuara në natyrë dhe mbrojtja nga dielli gjatë gjithë kohës.

Më poshtë është një listë e të gjitha shenjave dhe shenjave kryesore të mungesës së vitaminës D. Nëse vini re ndonjë prej tyre nxitoni te m jeku juaj dhe të ekza minoheni.

Mus kujt e dobët dhe ko ckat:

Të gjithë e dimë se vitamina D është domosdoshmëri për ko ckat, m uskujt dhe dh ëmbët. Nëse keni ko cka të ndishme ose dhi mbje të m uskujve mund të jetë një shenjë që nuk po merrni mjaftueshëm vitaminë nga dielli.

Ndjenja e lod hjes dhe depr esionit:

Nëse vazhdimisht po ndjeheni të l odhur ose në dep resion, atëherë patjetër që duhet të bëni testin e vitaminës D. Studiuesit kanë zbuluar se gratë me nivele të ulëta të vitaminës D kanë më shumë gjasa të ndihen në depr esion ose të lu ftojnë me ndjenja të thella të trishtimit sesa gratë me nivel të lartë të vitaminës D.

Ndjeshmëria e dhi mbjes:

Njerëzit që lu ftojnë me dhi mbje kro nike shpesh kanë nivele joadekuate të vitaminës D. Po vuaj nga një m igrenë kro nike dhe mu ngesë e vitaminës D gjithashtu. Nëse vu ani nga dhi mbjet kro nike mund të ketë mundësi që ju jeni të mangët me vitaminë D.

Ën jtja:

Njerëzit me nivele më të ulët të vitaminës D kanë më shumë mundësi të vu ajnë nga ë njtja, skuqja dhe gja. kderdhja e mishrave të dhëmbëve.

Pre sioni i lartë i gja. kut:

Mungesa e vitaminës D është shumë e rëndësishme edhe për zemrën tuaj. Kur nuk merrni mjaftueshëm vitaminë D, kjo do të rrisë rrez. ikun e hip erten sionit. Hip erte nsioni e detyron zemrën të punojë shumë, duke rritur rrez. ikun për go ditje në tru dhe sëm. undje të zemrës.

Lo dhja dhe për gjumja:

Njerëzit me nivele më të ulët të vitaminës D i mungon ene rgjia gjatë ditës dhe mund të ketë një ndjenjë të vazhdueshme l odhjeje.

Lu hatje hu mori:

Vitamina D luan një rol në prodhimin e ser otoninës. Ka një ndikim do methënës në gjendjen shpi rtërore. Nëse jeni duke ndryshuar humor të pazakontë, vlerësoni nivelin tuaj të vitaminës D.

Mbipesha:

Vitamina D është një vitaminë e tretshme në yndyrë, e ruajtur në qelizat tona yndyrore. Njerëzit që janë mbipeshë, kanë nevojë për më shumë vitaminë D, transmeton lajmi.net.

Ajo çon në rritjen e shpenzimit të energjisë, një mekanizëm i humbjes së peshës. Studimet kanë raportuar vazhdimisht një rrez. ik të shtuar të mungesës së vitaminës D tek ata që janë të trashë.

Djers itja e kokës:

Djers itja e tepërt e kokës është një shenjë e zakonshme, e hershme e mun gesës së vitaminës D. Në fakt, mjekët zakonisht për këtë arsye pyetnin nënat e reja për djers itjen e kokës tek të porsalindurit.

Ale rgjia:

Vitamina D adekuate mund të zvogëlojë ale rgjitë. Një studim i bërë mbi 6 mijë individë tregoi se njerëzit me nivele të ulëta të vitaminës D janë më të ndjeshëm ndaj ale rgjive.

Ju mund të përmbushni do. zën tuaj ditore të vitaminës me anë të ekspozimit të drejtpërdrejtë nga dielli. Për të fituar më shumë vitaminë D, as në mëngjes dhe as në mbrëmje rrezet e diellit nuk janë të mira.

Koha më e mirë është mesdita. Rrezet UVA të dritës së diellit janë konstante gjatë gjithë kohës, por rrezet UVB të cilat kërkohen për zhvillimin e vitaminës D janë të larta në mesditë. Kështu që ta përdorni diellin për t’ju ​​furnizuar me maksimumin e vitaminës D, mesi i ditës është më i miri

Previous articleLargojeni sa më shpejt të jetë e mundur këtë përbërës : Profesoresha e njohur ka zbuluar dicka që i ka lënë të gjithë me gojë hapur
Next articleDo të habiteni kur të mësoni çfarë sekreti fsheh numri i fundit në ID tuaj