Home Uncategorized Nëse keni këto shenja, atëhere trupi tregon se ka nevojë për këtë...

Nëse keni këto shenja, atëhere trupi tregon se ka nevojë për këtë mineral : Nuk duhet neglizhuar pasi është në të mirën tuaj

83

Mungesa e hekurit megjithëse fillon si një shq etësim,

mund të shndërrohet në një gjendje të r ëndë që quhet an emi.

Kjo mungesë ndodh kur në trup nuk prodhohet mjaftueshëm hemo globinë, një proteinë që gjendet në qelizat e kuqe. Kjo bën që muskujt dhe indet të mos funksionojnë siç duhet, gjë e cila më pas rezulton në anemi.

Në këtë artikull do t’ju rendisim të gjitha shenjat që shfaq trupi në mungesë të hekurit:

Lodhje e pazakontë

Lodhja është një sim ptomë shumë e zakonshme e munge sës së hekurit. Kjo gjendje vjen për shkak se trupi ynë nuk prodhon sa duhet një protein ë të quajtur hemoglo binë në qelizat e kuqe të gja. kut, e cila është përgjegjëse për transp ortimin e oksigj enit nga mushk ëritë në pjesët e tjera të trupit.

Kur trupit i mungon hemoglobina, atëherë kjo shkakt on më pak oks igjen në mu skujt dhe në inde, gjë që rezulton në lodhje.

Lëkurë e zbehtë

Hemoglobina në qelizat e kuqe të gjakut është ajo që i jep lëkurës sonë pigment dhe ngjyrë. Për shkak të mungesës së hekurit, trupi i njeriut nuk mund të prodhojë hemoglobinë të mjaftueshme, gjë që sjell zbehje të lëkurës.

Dhi. mbje gjoksi dhe vështirësi në frymëmarrje

Vështirësitë në frymëmarrje ose dhi. mbjet e kraharorit janë një tjetër shenjë e mu ngesës së hekurit në trup.

Për shkak të faktit se hem oglobina është e kufizuar në q elizat e k uqe të gja. kut, oksigjeni që shpërndahet në pjesën tjetër të trupit është i kufizuar, kështu që trupi ynë përpiqet të kompensojë dhe të prodhojë më shumë oksigjen për organet tona që të funksionojnë siç duhet, gjë që rezulton në vë shtirësi të frymëmarrjes.

Marrje mendsh dhe dhi. mbje koke

Mungesa e he kurit gjithashtu mund të shkaktojë dhi. mbje koke, migrenë ose marrje mendsh. Oksigjeni jo i mjaftueshëm shkon në tru duke shkaktuar presion dhe shkaktuar dhi. mbje koke a migrenë.

Rrahje të çrregullta të zemrës

Rrahjet e çrreg ullta të ze mrës janë një shenjë tjetër e mu ngesës së hekurit në trup. Kjo është për shkak se nivelet e ulëta të hemogl obinës nxisin zemrën të punojë më shumë.

Lëkurë dhe flokë të dë mtuar

Mungesa e një proteine të quajtur ferr itin shkakton këto pro. bleme.

Dhi. mbje barku dhe gj akde rdhje gjatë urinimit

Previous article‘Mbyllje për disa javë sic po e bën bota..’ Shefi i U rgjences ben deklaraten e papritur
Next articleArtiola Toska ben publik bashkeshortin e saj te cilin e fshehu per rreth 15 vite