Categories: Lajme

Një lajm i mirë nga a.ksidenti tr.agjik, asnjë nga fë.mijët nuk është pl.agosur

Asnjë nga fë.mijët që gjendeshin në auto.busin e tr.ag.je.disë rr.ugore nuk është pl.ag.osur në ak.side.ntin e tm.err.shëm.që nd.od.hi sot në mëngjes në Kroaci.

Pë.rditës.imi i të dh.ëna.ve nga aut.or.itetet kroate ka bërë që të ndryshojë bi.lanci i aks.ident.it t.ra.gj.ik me aut.obusin që shk.on.te nga Frankfurti në Prishtinë.

Noa.al citon se 69 per.sona gje.ndeshin në au.to.bus, 67 pa.sa.gjerë dhe dy sh.of.erë. Prej tyre dhj.e.të ve.të kanë v.d.e.k.ur.

Janë pl.ago.sur gjithsej 54 pe.rso.na. Mes tyre 20 j.anë në g.jen.dje të rë.n.dë dhe k.atër prej tyre në gje.ndje kr.it.ike.

Rap.or.tohet se 34 të tje.rët janë ja.sh.të r.rez.ikut për je.tën.

Ndërsa të k.at.ër f.ëmi.jët që ishin në au.tob.us nuk u p.la.gosën.

Gjithçka nd.o.dhi të Dielën në mëngjes ora 06.20, kur një au.to.bus i Kosovës doli nga rruga në autostradën 3 afër Slavonski Brod në drejtim të Lipovac.

Rap.ort.ohet se në Bregana, aut.ob.usi bë.ri një nd.al.esë dhe sho.fe.rët u ndr.ys.huan. Një prej tyre hu.m.bi je.t.ën në këtë aks.id.ent kurse tje.tri është pla.go.sur.

H.et.imi në vendin e aks.id.entit u k.r.ye nga Zëvendësi i Prok.urorit Komunal të Shtetit nga Sla.vonski Brod, Slavko Pranjić. /noa.al

Javorja

Recent Posts

Astrologia M eri Shehu bën parashikimin e madh për këtë shenjë: Keni një ditë për t’u mbajtur mend përpara!

Astrologia M eri Shehu bën parashikimin e madh për këtë shenjë: Keni një ditë për t’u mbajtur mend përpara!

Dashi Dita në vazhdim duhet të jetë e shkëlqyer. Ju prireni të punoni me një…

6 hours ago
Horoskopi i detajuar i muajit TETOR/ Keto jane 4 shenjat me te favorizuara te ketij muaji qe po vjen

Horoskopi i detajuar i muajit TETOR/ Keto jane 4 shenjat me te favorizuara te ketij muaji qe po vjen

Dashi Dashuria: Në javën e parë të tetorit ka një rikuperim për dashurinë dhe horoskopi…

6 hours ago
E mbani mend bukuroshen tek “Makina e m emories”? Nuk do e besoni cfarë ka ndodhur me të sot

E mbani mend bukuroshen tek “Makina e m emories”? Nuk do e besoni cfarë ka ndodhur me të sot

Kënga e fams hme ‘Makina e memories’ e Ardit Gjebreas, e cila dëgjohet akoma dhe…

7 hours ago
Horoskopi për ditën e hënë, 27 shtator 2021

Horoskopi për ditën e hënë, 27 shtator 2021

Dashi Bëjani qefin vetes këtë ditë të parë të javës. Dilni, argëtohuni sepse mbrëmja rezervon…

7 hours ago
Sh trenjtohen qiratë e shtëpive në Ti ranë, këto janë zonat më të lira

Sh trenjtohen qiratë e shtëpive në Ti ranë, këto janë zonat më të lira

Me afrimin e nisjes së vitit të ri akademik, studentët fillojnë edhe kërkimet për shtëpi…

7 hours ago
P irja në këtë mënyrë e u jit do t’iu bëj juve të largoni kilet e tepërta: Rezultatet do t’iu bëjnë që të mos keni

P irja në këtë mënyrë e u jit do t’iu bëj juve të largoni kilet e tepërta: Rezultatet do t’iu bëjnë që të mos keni

Nëse dëshironi të hu mbni peshë, shtimi i më shumë ujit të pijshëm në dietën…

7 hours ago