Home Uncategorized Pipero jep lajmin e ke q për shqiptarët/ Duhet ta lexoni të...

Pipero jep lajmin e ke q për shqiptarët/ Duhet ta lexoni të gjithë dhe mos e bëni më…

226

Doktori i njohur infeksio nist Pëllumb Pipero shprehu shqet ësi min se është rritur numri i personave që qëndrojnë për një kohë të gjatë në shtëpi pa u mjek uar në spi tal dhe shtim in e nu mrit të pacient ëve në gjen dje të r ëndë në sp ital.

Të sëmu rëve u matet oksig jeni me oks imetër ose me aparat ok sigjeni.

Nëse oks igjeni bie poshtë 90 kjo është simptomë al armi. Nëse ni v eli i ok sigjenit në gj ak bie poshtë 90 është e domosdoshme të sh kohet në spi tal.

Ka një kufi përtej së cilës nuk mund të rrihet në shtëpi, është saturimi ose oksigjeni që ne në kushte shtëpie e masim me oksimetër. Është e rëndësi shme të kuptohet që ni veli i oksig jenit poshtë 90 është kri tik për jetën e tyre. Duhet të konsul tohen me mje kun e famil jes. Në rastet kur urg jenca komb ëtare e konsideron të arsyeshme duhet të vijnë në spi tal.

Pipero gjithashtu tha se qytetarët nuk duhet të kenë f rikë sepse në spi tal u ofrohet gjithë ku jdesi shën det ësor i duhur.

Previous articleA ndikojnë temperaturat në përhapjen e koronavirusit? Kjo është përgjigja që japin ekspertët
Next articleFlinte çdo natë me gjarpërin e saj…por mbeti e shok uar nga ajo çfarë i tha do ktori (Foto)