September 28, 2023

Rrëfimi: Doktor, unë do t’i mbaj kufijtë mbyllur edhe për disa vjet, sepse ky vend duhet nd ërtuar dhe ky popull duhet ndërgjegjësuar.

Në qoftë se unë do të hap kufijtë, shumica dë rmuese do të emigrojë, siç kanë bërë në shekuj…”. Ky është sekreti që ish-dik tatori komunist, Enver Hoxha, i ka po huar mjekut francez, Pol Miliez, ndërsa ai e pyeti se cila ishte arsyeja që ai po e mbante Shqipërinë të iz oluar.

Një detaj mjaft interesant ky që mbërrin nga vijimi i rrëfimit të ish-zbuluesit politik të Shqipërisë në Francë, Hasan Luçi,mbi figurën e profesorit të njohur francez.

Pol Miliez, i cili drejtonte edhe Shoqatën e Miqësisë, Francë-Shqipëri dhe që ditën e vde kjes së Enver Hoxhës, më 11 prill 1985, dha një intervistë rreth tij në kanalin TF 2…

“Përveç Shqipërisë nuk ka v end tjetër komunist që t’i këtë mb etur besnik Stalinit”,Citon Luçi, që të ketë thënë gjithashtu Pol Miliez gjatë asaj interviste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *