September 26, 2023

Se sa duhet të zgjatë mardhenia in time është pyetje që rrallëherë merr përgjigje adekuate, e sidomos kur është fjala për atë se sa duhet të zgjatë sek si që gratë të kënaqen në maksimum

Një studim nga Journal of Sexual Medicine kishte zbuluar se periudha mesatare e marrëdhënieve sek suale është diku 5.4 minuta. Por, a është e vërtetë kjo?

Një studim tjetër tregon se gjatësia mesatare e se ksit është rreth 7.5 minuta, sipas Rachel Hills, autore e The Sex Myth. (Fatkeqësisht dy studimet kanë marrë parasysh vetëm të dhënat e çifteve heterose ksuale, prandaj nuk janë krejtësisht të kompletuara.)

Gjithashtu duhet të ceket se statistikat nuk e kanë përfshi paralojën, e cila është kruciale për kënaqësinë se ksuale.

Një studim i vitit i publikuar në Journal of Se x Research ka zbuluar se pjesëmarrësit më së shumti ishin kënaqur me 11-13 minuta paralojë, të ndjekur më pas me 7-8 minuta marrëdhënie se ksuale.

Kjo është gjë e mirë, por jo aq sa pjesëmarrësit kishin dashur: dyfishin e kohës për s eks! Prandaj, ndoshta është që gratë preferojnë më shumë minuta paralojë dhe pastaj 14-16 minuta se ks në shtrat.

A tingëllon kjo si diçka që mund të bëhet? Patjetër që po!

Megjithatë, cili është çelësi për int imitet më të gjatë? Terapisti i sek sit dhe terapisti i licencuar familjar dhe martesor, Ian Kerner, autor i She Comes First, thotë se paraloja është përgjigja për se ks më të gjatë.

“Gjithmonë i inkurajoj çiftet të shpenzojnë më shumë kohë në paralojë sesa në mardhenie”, ka thënë ai për SELF. /Telegrafi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *