September 28, 2023

Një motor reaktiv, si ata që përdoren në avionët komercialë, djeg më shumë se një litër karburant në sekondë, .

Në përgjithësi, megjithatë, për të llogaritur se sa është konsumuar gjatë një fluturimi, duhet të merret parasysh distanca e përshkuar nga avioni.

Fluturimet e shkurtra kanë konsum proporcionalisht më të lartë të karburantit sepse 1/3 e karburantit digjet gjatë ngritjes.

Në fluturimet e gjata, megjithatë, proporcioni bie në 1/8. Me pak përafrim, llogaritet se një Jumbo jet në një rrugë prej rreth 6000 km (për shembull Milano-Nju Jork), konsumon më shumë se 63 000 litra mesatarisht 19 litra për milje detare (1.8 km), rreth 158 litra për çdo pasagjer (gjithsej 400).

Për çdo sedilje prodhohen edhe 4000 kilogramë dioksid karboni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *