Home Kuriozitete Shikoni èndèrra èro tikè më shpesh se më parë: Si janë gjërat...

Shikoni èndèrra èro tikè më shpesh se më parë: Si janë gjërat me ju?

85

Studiuesit nga Universiteti i Freiburg, në Gjermani, kanë anke tuar rreth 2,907 gra, të cilat janë pyetur për ëndë rrat e tyre.

Gratë nën moshën 30 vjeç thonë se një e pesta e ënd rrave të tyre ishin ero ti ke, ndërsa burrat e anketuar të asaj moshe, në një sondazh të veçantë, kishin një të katërtën e ëndrrave të tilla.

Numri i grave që shohin ënd ër ra me se k s është rritur në krahasim me studimet e bëra dekada më parë, gjë që ndoshta është pasojë e popullaritetit në rritje të femi ni zmit.

“Besojmë se kjo ndodh për sh kak se në shoqëritë moderne, gratë janë më të hapura ndaj seksu alite tit në krah asim me gratë e mos huara të br ezave të mëparshëm,” thuhet në studimin e botuar në revistën Psyc holo gy & Sex ual ity.

“Sidoqoftë, stud iue sit nuk zbuluan se çfarë lloj ën drr ash kishin gratë në krahasim me burrat dhe supozohet se ato janë të ndryshme”, shpjegoi psik ol ogu Joe Heming, autor i studimit.

Previous articleI keni ndjerë? Këto janë shenjat që një njeri që nuk jeton më ju mbron dhe kujdeset për ju: Nëse e ndjeni këtë shpirti i tij është pranë
Next articleNese doni te shpetoni nga fry rja e bar kut nuk duhet ti hani asnjehere keto 8 ushqime