Home Uncategorized Ska ndali i radhës nga Wuhani/ Mush/konjat e mbushura me vi agra...

Ska ndali i radhës nga Wuhani/ Mush/konjat e mbushura me vi agra arra tisen nga laboratori, pic kimi të rbon ple qtë

109

Mijëra mushkonja të modifikuara gjenetikisht dhe të “mbu.shura” me Via.gra janë arr.atisur nga një lab.orator stud.imi në Wuhan të Kinës. Lajmin e bëri të ditur Ins.tituti i Viro.logjisë së Wuhanit duke thënë se një pic.kim i tyre mund të rrisë në mënyrë të pakont.rolluar ep.shin se.ksual te me.shkujt. Ndërkohë, doktori që bëri stu.dimin u shpreh se efe.kti i pic.kimit të këtyre mushkonjave mund të zgjasë deri në dy ditë.

Më konkretisht, Dr. Uenzi Ying Yin Jing tha se:

“Efektet e një pick.imi të mushk.onjave mund të zgjasin deri në 48 orë dhe simp.tomat përfshijnë një rritje të eps.hit, zgjimit sek.sual”
Një i moshuar 87-vjeçar i cili mendohet se është pick.uar nga këto mu.shkoja tha se ka pasur një rritje të eps.hit si dhe një dëshirë të pa kontro.llueshme për të parë po.rno.

Ky i fundit tha se:“Unë kurrë nuk kam parë kaq shumë porno.grafi gjatë gjithë jetës sime”
Ndërsa një pa.cient tjetër që u shtrua në spi.tal, pas picki.mit të këtyre mush.konjave ka ecur laku.riq në korr.idorin e spit.alit duke u mas.turbuar.
“I riu ndjeu një dëshirë seks.uale të pakontro.llueshme ndaj burrave, grave, kafshëve, madje edhe bimëve dhe tregoi simp.toma të cilat mund t’i atrib.uohen kësaj mushk.onje të veçantë”, shpjegoi një mj.ek.
Ky është inf.eksioni i dytë që ka dalë nga Wuhani, pasi në dhjetor të vitit të kaluar në atë vend u shfaq për herë të parë vi.rusi SA.RS-CO.V 2, i cili tani është kthyer në epi.demi gl.obale.

Previous articleVajza i dërgon mesazhin e fundit të dashurit, por zbulon të vërtetën sh okuese
Next articleJepet lajmi i mirë për gjithë shqiptarët, ja sa shumë puntorë po kërkon Italia dhe jo vetëm sezonalë