Home Uncategorized U zbuluan 5 fakte të reja për qepën e kuqe : 2...

U zbuluan 5 fakte të reja për qepën e kuqe : 2 të fundit janë fiks për personat që janë mbi 50 vjeç dhe kanë p robleme me

149

Sido që t’i konsumoni, të gatuara apo jo, nga qepët organizmi ka shumë për të përfituar. Nëse deri më tani u keni bërë naze, për shkak të aromës karakteristike (kjo nga nivelet e squfurit) kur të lexoni se sa e ushqyeshme është kjo perime , pro blemin e mësipërm as do e merrni më në konsideratë.

Komponimet e squfurit në qepë formohen përmes një reaksioni enzimatik sa herë që shtypen ose priten. Sipas studimeve, këto komponime të squfurit vijnë me shumë përfitime shëndetësore, por e mira është që qepët të konsumohen të pag atuara për të marrë maksimumin e lëndëve ushqyese.

Këto të fundit ndihmojnë në parandalimin e formimit të mpiksjeve të gja. kut, duke ulur kështu rrez. ikun për sëm. und.jet kardiova.skulare. Gjithashtu, këto komponime mund të zvogëlojnë prodhimin e ko lest erolit jo të shë ndetshëm në trupin tuaj. Më poshtë do të listojmë 5 arsye përse qepët e ku qe duhet të jenë pjesë e regjimit tuaj ushqimor !

Veti anti-infla.matore

Sipas një studim të vitit 2013 , quer cetin një enz imë efektive a nti-inf lamator, është vërtetuar se relakson musk ujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe mund të lehtësojë shenjat e as tmës.

Nxit sistemin imu nitar

“Polifenolet e pranishme në qepë veprojnë si a ntiok sidantë, duke mbrojtur kështu trupin tuaj kundër radikalëve të lirë,” sipas Anne Mauney, një diet ologe me qendër në Uashington, D. C. Eleminimi i rad ikalëve të lirë mund të ndihmojë në rritjen e një sistemi të fortë imunitar.

Sipas Qendrës Mjekësore të Universitetit të Maryland, quercetina e pranishme në qepë gjithashtu zvogëlon reaksionet ale. rgjike duke ndaluar trupin tuaj të prodhojë his tamina, ato që ju bëjnë të qa. ni, teshtitni dhe kruheni nëse keni një reaksion ale. rgjik.

Përbërës kundës qeli zave të këq ija

Nga të gjitha llojet e ndryshme të qepëve, të kuqet janë më efektivët në luf. timin e qelizave të kan. ce. rit të zo rrës së tra shë dhe të gji rit. Shtresat e jashtme të qepëve të kuqe përmbajnë kuercetin, i cili është një a ntio ksidant që luf. ton rad ika let e lira të dëm shme në trupin tuaj. Gjithashtu, qepët e kuqe janë të pasura me anthoc yanin.

Këto 2 komponime mund të bëjnë që qelizat kan. ce. roze të vetëshka.tërrohen. Rritja e niveleve të quercetinës dhe anthocyanin tuaj mund të ndihmojë në pengimin e rritjes së qelizave kan. ce. rogjene në trupin tuaj.

Gjithashtu, qepët e ‘gjalla’ të kuqe mund të ndihmojnë në minimizimin e rrezikut të ka. nce. rit duke ele.min.uar kan. cer.ogjenët nga mëlçia juaj, duke neutralizuar radikalet e lira, duke penguar inflamacionin dhe duke riparuar dëmtimin e AND-së dhe indeve.

Shëndeti i ze. mrës

Qepët e kuqe përmbajnë flavonoide që ndihmojnë në shëndetin e ze. mrës. Gjithashtu, qepët e kuqe përmbajnë përbërës organosulfuri që ulin rre. zikun për të zhvilluar sëm. undje ka.rdiovas.kulare.

Ndërkohë thiosulfinatet e pranishme në qepë veprojnë si hollues të gja. kut natyral, gjë që mund të ndihmojë në uljen e rre. zikut për go. ditje në tru. Por, duke qenë se shumica e studimeve janë përqendruar te kafshët, nevojiten më shumë hulumtime për të kuptuar plotësisht efektet tek njerëzit.

Rregullimi i sheqerit në gj. ak

Kromi (një mineral shumë i rëndësishëm) i pranishëm në qepë ndihmon në rregullimin e sheqerit. Ndërsa, squfuri ndihmon në uljen e sheqerit, duke nxitur prodhimin e insulinës.

Një studim në 2010, raportoi se kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për individët me diabet. Individët me diabet tip 1 dhe tip 2 që konsumuan qepë të kuqe kanë treguar nivele më të ulëta të glu kozës deri në 4 orë

Previous articleTemperaturat shkojnë me minus/ Ja vendet ku pritet të bjerë borë sot në Shqipëri
Next articleLigji i cmendur ne Greqi, mund të bëheni me pasaporte europiane me kaq para