Jetëgjatësia mesatare e një europiani është 80 vjeç e 1 muaj. Kjo sipas të dhënave më të fundit të EUROSTAT, i cili plublikoi gjetjet për jetëgjatësinë në Europë për vitin 2021. Statistikat e fundit marrin në shqyrtim 13 shtete, ku jetëgjatësia mesatare sipas zonave të studiura varion nga 69 vite në 85.4 vjet.

Në shkallë vendi, Lihtenshtajni ka jetëgjatësinë më të lartë me 84.4 vjet. Jetëgjatësia mesatare e zviceranëve ishte 83.9 vjet, e ndjekur nga 83.3 vjet për spanjollët dhe 83.2 vjet për finlandezët. Ndërsa me jetgjatësinë më të ulët e mban Bullgaria me një mesatare prej 69,7 vitesh. Spanja është ajo që mban shifrën më të lartë për banorët e zonës së Madridit me 85.4 vite.

Edhe pse jetgjatësia mesatre u ul gjatë viteve të pandemisë, sipas EUROSTAT, tendencat janë që jetëgjatësia mesatre të rritet në vitete në vijim kjo për shkak të disa faktorëve. Rritja e standardeve të jetesës, përmirësimi i stilit të jetesës dhe arsimimi më i mirë, si dhe aksesi më i madh në shërbime shëndetësore cilësore, janë faktorët kyç në rritjen e moshës mesatare të jetëgjatësisë, dhe aty ku shifrat janë më të ulta, edhe qasja e popullisë ndaj këtyre fakëtorve është më e ulët.

Pozitive është shifra edhe për Shqipërinë ku jetëgjatësia mesatre shënon 79.1 vite për 2022. Sipas INSTAT, jetëgjatësia te burrat është 77 vite e 3 muaj, ndërsa te gratë 80 vite e 9 muaj. Kjo do të thotë që gratë jetojnë gati 4 vite më shumë se burrat.

Ndryshimi nga 2021 është i konsiderueshëm, ku jetëgjatësia mesatre ishte 76.5 vite. Për burrat, jetëgjatësia mesatare ishte 74.4 vite ndërsa për gratë 78.7 vite.